12.2.10

Lise mezunu olarak memur olan ve daha sonra 2 yıllık teknik yüksekokulunu bitiren kişi tekniker ünvanlı kadroya atanabilir mi?

www.memurum.biz
Lise veya lise dengi mesleki eğitim veren okullardan mezun olduktan sonra Bakanlıklarda memur, sekreter, bilgisayar işletmeni, daktilograf, ambar memuru, teknisyen v.b. unvanlarda çalışanların daha sonra mesleki teknik eğitim veren iki yıllık yüksekokullardan mezun olmaları halinde, görevde yükselme mahiyetinde bir atama olan “tekniker” unvanlı kadroya görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atanmalarına imkan bulunmadığı hakkında.


Bakanlığınızda çalışan lise ve dengi okul mezunlarının önlisans eğitimi veren yüksekokulların mesleki ve teknik bölümlerinden mezun olmaları durumunda görevde yükselme sınavı yapılmaksızın “tekniker” kadrolarına atanıp atanamayacakları hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Devlet memurlarının objektif, tarafsız bir şekilde kariyer ilkesine uygun olarak görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla çıkarılan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 18.4.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Yönetmelik gereğince kamu kurum ve kuruluşları kendi personelinin görevde yükselme usul ve esaslarını yürürlüğe koydukları görevde yükselme yönetmeliklerinde düzenlemişlerdir.

Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelik gereğince yürürlüğe konulan kurumsal Yönetmeliklerinde yer alsın veya almasın müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamaların görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonucu yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, lise veya lise dengi mesleki eğitim veren okullardan mezun olduktan sonra Bakanlığınızda memur, sekreter, bilgisayar işletmeni, daktilograf, ambar memuru, teknisyen v.b. unvanlarda çalışanların daha sonra mesleki teknik eğitim veren iki yıllık yüksekokullardan mezun olmaları halinde, görevde yükselme mahiyetinde bir atama olan “tekniker” unvanlı kadroya görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atanmalarına imkan bulunmamaktadır.

0 yorum:

Yorum Gönderme