27.10.14

KPSS'de tercih edeceğim kadro ve pozisyonlar için istenilen belgelere ne zaman sahip olmam gerekiyor?

www.memurum.biz
Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

24.7.11

A grubu ve B grubu kadrolar ne anlama geliyor?

www.memurum.biz
(A) ve (B) grubu kadro ayrımı "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"te yapılmıştır.


(A) grubu kadrolar; özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar olarak tanımlanmıştır (Örneğin, Müfettiş ve Uzman Yardımcısı, Stajyer Kontrolör, Kaymakam Adayı).


Bu kadroları tercih edecek adayların KPSS'ye girmelerini müteakip ilgili kurumlarca yapılacak sınavlarda da başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavlar ve aranılan özel şartlar hususunda ilgili kurumlarca yapılacak ilanların takip edilmesi gerekmektedir.


(B) grubu kadrolar ise; kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır. (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi v.b.)


Bu kadrolara ilk defa atanmak isteyenlerin ÖSYM tarafından yapılan KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından belli bir takvim doğrultusunda ilan edilen KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde adı geçen Kurumca bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

25.4.11

Sözleşmeli Öğretmenler Kadrolu Atamada Kendi Okulunu Tercih Edebilir mi?

www.memurum.biz
Sözleşmeli öğretmenlerin, kadrolu öğretmen atamalarında görev yaptıkları okulu tercih edebilmeleri mümkündür. 2010 Kasım Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu Genel Açıklamalar 2.4 maddesinde söz konusu husus açıklanmaktadır;


Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başladığı ve bu faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi hususları dikkate alınarak “sözleşmeli öğretmen”lere bulundukları eğitim kurumunu tercih hakkı verilmiştir. Kendi kurumlarını tercih edenler, puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralamada bulundukları il kontenjanına girebildikleri takdirde, kendi kurumlarına kadrolu öğretmen olarak atanabileceklerdir.


Böyle bir atama sonucunda, o “il”de ilan edilen eğitim kurumlarından birinin kadrosu kullanılacağından il kontenjanı düşecek, dolayısıyla da ilanda yer alan eğitim kurumlarından biri atama yapılamadan boş kalacaktır.

6.11.10

2011 yılında yapılacak KPSS’ye girip alacağım puanla memurluk kadrolarına (B grubu kadrolara) başvurabilir miyim?

www.memurum.biz
2011 yılında 2011-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı yapılacaktır.

KPSS ile memur alımlarında tercih yapıp yerleştirilsem, aynı puanla tekrar tercih yapabilir miyim?

www.memurum.biz
Hayır, ÖSYM’nin yaptığı merkezi yerleştirme sonucu

Öğretmen adayları memur alımlarına başvurduklarında memur olarak göreve başlamaları durumunda öğretmenliğe geçiş yapabilirler mi?

www.memurum.biz
Öğretmen adayları KPSS tercih işlemleri sonrasında memur olarak göreve başlamaları durumunda tekrar öğretmenliğe başvuru yapma şansları bulunmaktadır.

KPSS ile nasıl kamu işçisi olabilirim?

www.memurum.biz
Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımları ve ilgili ilanlar İş-kur’un web sitesinde kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak yayınlanmaktadır.

13.5.10

Her iki KPSS'ye de girilebilir mi?

www.memurum.biz
Soru: işletme 4. sınıftayım kpss sınavına önlisans olarak girmek istiyorum . böyle bir hakkım var mı ? ya da ikisine de girebilir miyim ? cevabınızı bekliyorum teşekkürler.
Cevap: 2008 Lise ve Önlisans KPSS sınavına giren ve lisans mezunu olan kişilerden aynı zamanda 2008 KPSS Lisans sınavına girenlerin lisans KPSS sonuçları ÖSYM tarafından iptal edilmekte iken Danıştay kararı sonrası lise KPSS sonuçları iptal edilip Lisans KPSS sonuçları tekrar değerlendirilmeye alınmıştır.İlgili haberimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Yukarıdaki ilgili Danıştay kararını da dikkate aldığımızda yaptığımız değerlendirme sonrasında her iki KPSS'ye de girebileceğinizi fakat mezuniyet durumunuza göre girdiğiniz sınavlardan bir tanesinin sonuçlarının ÖSYM tarafından iptal edilebileceğini değerlendirmekteyiz. Gerekli açıklamalar bu sınavlar öncesindeki başvuru aşamasında ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuzlarda yargı kararları da dikkate alınarak açıklanacaktır. İlgili kılavuzlardaki açıklamalar ve kendi hedefleriniz doğrultusunda kendinizin karar vermenizin daha doğru olacağını değerlendirmekteyiz.

Lisans ve önlisans mezunu hangi KPSS'ye girecek?

www.memurum.biz
Soru: lisans ve önlisans mezunuyum.2007 yılında kpss lisans sınavına girdim.Bu yıl önlisans sınavına girmek istiyorum.Böyle bir hakkım var mı?

Cevap: Lisans mezunu olmanız nedeniyle lise-önlisans düzeyinde yapılacak olan KPSS'ye başvuramayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Başvuruları devam eden 2010 KPSS Lisans Kılavuzunun 1.4-b maddesinde;

b) Bir lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programından mezun olmamış olmak koşuluyla; önlisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açıköğretim) ve ortaöğretim (lise ve dengi meslek lisesi) mezunları ile bu kurumlardan mezun olabilecek durumda olanlar 26 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan sınava gireceklerdir. Bu sınavla ilgili kılavuz ayrıca hazırlanacak ve başvurunun yapılacağı tarih basın yoluyla adaylara duyurulacaktır.

denilmektedir. Ayrıca 2008 yılında her iki KPSS'ye giren adayların KPSS Lisans sonuçları ÖSYM tarafından iptal edilmiş, son dönemde Danıştay tarafından alınan karara göre bu durumdaki adayların 2008 KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçları iptal edilerek KPSS Lisans sonuçlarının geçerli olduğuna dair karar alınmıştır.

Bu kapsamda karar tamamen size ait olup, gerek etik ilkeler gerekse ileride herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamanız açısından mezun olduğunuz bölümü dikkate alarak KPSS Lisans'a girmenizi önerebiliriz.

www.memurum.biz

14.3.10

3. Sınıf Lisans Öğrencisi Hangi KPSS'ye girecek?

www.memurum.biz
Soru: Açık öğretım işletme bölümü 3.sınıfta okuyorum 2010 yılı temmuz ayında yapılacak olan kpss lısans sınavına girebilirmiyim?
Cevap: Lisans 3. sınıfta eğitimize devam etmeniz nedeniyle 2010 KPSS Lisans veya 2010 KPSS Ortaöğretim-Önlisans sınavlarından durumunuza uyan birisine girmek sizin insiyatifinizdedir.
KPSS Tercih işlemleri KPSS'nin yapılması ve sonuçların açıklanmasından sonra birçok kez yapılmaktadır. KPSS tercih işlemlerine başvurularınızda, başvuruların son günü itibarıyla istenilen mezuniyet durumuna sahip olmanız gerekmektedir.
2010 KPSS sonuçlarının 2012'ye kadar geçerli olacağı düşünüldüğünde ve sizin okulunuzu uzatmadan 2011 yılında bitireceğinizi varsayarsak 2010 KPSS Lisans'a girmeniz durumunda 2011 yılında okulunuzu bitireceğiniz zaman - 2012 yılı KPSS'nin yapılacağı zaman aralığında yapılacak tercih işlemlerine lisans mezunu olarak başvurabileceksiniz.
Bununla birlikte şu anda ortaöğretim mezunu olmanız nedeniyle 2010 KPSS Ortaöğretim-Önlisans sınavına girmeyi de tercih edebilirsiniz. Bu durumda tercih işlemlerinde lise mezunu olma özelliklerini arayan kadrolara başvuru yapabilecekseniz. Kişisel hedeflerinize göre söz konusu karar size aittir.
Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan öğretmen atamalarında 3. sınıfta girilen KPSS sonucu kabul edilmememektedir.

12.2.10

Araştırma görevlisi iken istifa eden kişi başka bir kamu kurumundaki kadroya atanabilmek için bekleme süresine tabi olur mu?

www.memurum.biz
Üniversite araştırma görevlisi iken bu görevinden istifa edip Bakanlığınıza “Bakanlık Müşaviri” olarak atanmak isteyen ............’un, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesindeki bekleme sürelerine tabi olup olmadığı hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Lise mezunu olarak memur olan ve daha sonra 2 yıllık teknik yüksekokulunu bitiren kişi tekniker ünvanlı kadroya atanabilir mi?

www.memurum.biz
Lise veya lise dengi mesleki eğitim veren okullardan mezun olduktan sonra Bakanlıklarda memur, sekreter, bilgisayar işletmeni, daktilograf, ambar memuru, teknisyen v.b. unvanlarda çalışanların daha sonra mesleki teknik eğitim veren iki yıllık yüksekokullardan mezun olmaları halinde, görevde yükselme mahiyetinde bir atama olan “tekniker” unvanlı kadroya görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atanmalarına imkan bulunmadığı hakkında.

31.1.10

Soru-Cevap Bölümümüz Yayında...

www.memurum.biz
Uzun süredir planladığımız ve Memurum.biz web sitemizin içerisinde yer almasını istediğimiz Memurum.biz Soru-cevap bölümümüzü hizmete açmış bulunmaktayız. Soru-Cevap kısmımızda resmi nitelik taşıması bakımından özellikle Devlet Personel Başkanlığı görüşlerini kaynak olarak kullanıp, bunun dışında sitemize e-mail aracılığıyla gelen sorulara verdiğimiz cevaplara ve kendi yorumlarımıza da yer vereceğiz. Soru-cevap bölümümüzün şablonunu da kullanımı kolay basit bir şablon olarak şeçmeye karar verdik. İlerleyen aşamada Soru-Cevap bölümümüzün içeriği genişletilecektir. Soru-Cevap kısmımızın faydalı olmasını umuyoruz.
Memurum.biz Soru-Cevap İçin Buraya Tıklayınız.
Memurum.biz Editör

24.1.10

4/B sözleşmeli personel bilirkişilik yapabilir mi?

www.memurum.biz
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalıştırılan personelin kendi ihtisas alanlarına giren konularda bilirkişilik yapıp yapamayacakları hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Astsubaylıkta geçen hizmet süresi 657 68/B kapsamında değerlendirilir mi?

www.memurum.biz
Kurumunuz emrinde İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı unvanlı kadroya ataması yapılması düşünülen …’ün astsubay olarak geçen hizmetlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

KPSS yerleştirmesi sonucunda başka bir yere atananlar yüksek öğrenime devam ettikleri yere tekrar atanabilir mi?

www.memurum.biz
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun memurların bir kurumdan diğer bir kuruma naklinin düzenlendiği 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür.” denilmektedir.

657'ye tabi memur 399 KHK'ye tabi sözleşmeli personel kadrosuna atanabilir mi?

www.memurum.biz
….. Müsteşarlığında memur olarak görev yapan ……’ın Genel Müdürlüğünüzde memur olarak atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Güzel sanatlar fakültesi mezunu grafikerin memuriyete giriş derecesine bir derece eklenir mi?

www.memurum.biz
Kurumunuzda halen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafiker Bölümü lisans mezunu olarak Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Grafiker kadrosunda görev yapan …’ın emeklilik, kazanılmış hak ve ödemeye esas aylık yönünden 657 sayılı Kanunun 36/A-2 ve 4’üncü maddeleri kapsamına girmediğinden 9’uncu derecenin 1’inci kademesi ile göreve başlatıldığından bahisle, ilgilinin memuriyete giriş derecesine 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince bir derece ilave edilip edilmeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

4/B sözleşmeli personel aday devlet memuru olarak atanırsa sendika üyeliği devam eder mi?

www.memurum.biz
657 sayılı Devlet Memurların Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre istihdam edilen ve sendika üyesi olan (öğretmenler dahil) personelin, sözleşmeleri feshedilerek Bakanlığınız kadrolarına aday Devlet Memuru olarak atanmaları halinde sendika üyeliklerinin devam edip etmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

23.1.10

399 KHK'ye tabi sözleşmeli personel aynı kanuna tabii başka bir kuruma sınavsız atanabilir mi?

www.memurum.biz
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. de 9.10.1998-29.7.2003 tarihleri arasında Genel Müdürlük uzmanı olarak görev yapmış olan ……’ın Genel Müdürlüğünüzde bir göreve atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Aralık ayı sonunda göreve başlayan aday memur yıllık iznini ne zaman kullanabilir?

www.memurum.biz
İstanbul Üniversitesi Hukuk Müşavirliğinde Avukat olarak 18/12/2006 tarihinde göreve başlayan …’ün 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin yıllık izin sürelerinin hesaplanması hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

22.1.10

4/b sözleşmeli personel KPSS yerleştirme işlemlerine tekrar başvurabilir mi?

www.memurum.biz
Bilindiği üzere, 30/01/1986 tarih ve 19004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği’nde 11/10/1999 tarih ve 99/13781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılarak, kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolu ve sözleşmeli statüde personel ihtiyaçlarının karşılanmasında merkezi yerleştirme sistemine geçilmişti.

Hukuk 3. sınıf öğrencisi KPSS tercih işlemlerinde önlisans mezunu olma şartını isteyen memur pozisyonuna başvurabilir mi?

www.memurum.biz
KPSS 2008/4 merkezi yerleştirme işlemi neticesinde kurumunuz emrine nitelikleri arasında öğrenime ilişkin “Herhangi bir önlisans programından mezun olmak” şartı aranılan Memur pozisyonuna yerleştirilen bir adayın halen Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olduğunu ve ilişiğini kesmeden önlisans diploması almaya hak kazandığını gösteren bir belge ibraz ederek atanmasını talep ettiğini belirterek adayın atamasının yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir.

Ünvan değişikliği sınavı sadece sınavı yapan kurumu mu kapsar?

www.memurum.biz
Bakanlığınıza naklen atanan …’in, daha önce çalıştığı Kurum olan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce “Mühendis” kadroları için düzenlenen ve 22/04/2007 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yaptırılan unvan değişikliği sınavından yeterli puanı alarak başarılı bulunmasına karşın atanmasının yapılamadığından bahisle; geçmişte gerçekleştirilen bu sınav sonucuna göre, Kurumunuzda yeni bir unvan değişikliği sınavı yapılıncaya kadar adı geçen Personelin “Mühendis” kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

1 yıl sonunda olumsuz sicil alan aday memur hakkında yapılması gereken işlemler nelerdir?

www.memurum.biz
Kurumunuz taşra teşkilatında Aday …. Memuru olarak görev yapan bir personelinizin 10/09/2007 tarihinde göreve başladığını ve ilgili hakkında bir yılın tamamlandığı 10/09/2008 tarihinden sonra düzenlenen sicil raporunun olumsuz olduğunu belirterek ilgili hakkında yapılacak işlem hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Hemşire ünvanlı kadrodan, mühendis ünvanlı kadroya nasıl atanabilir?

www.memurum.biz
Sağlık meslek lisesi mezunu olup, halen hemşire unvanlı kadroda görev yaptığınız ve mühendislik diplomasına sahip olduğunuzdan bahisle, halen görev yaptığınız Sağlık Bakanlığında veya naklen atanma suretiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığında mühendis kadrosuna, sınav yapılmaksızın atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.

İki ayrı dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim yapan memura ikinci kez kademe ilerlemesi verilebilir mi?

www.memurum.biz
Bu itibarla, bir veya birden fazla dalda olduğuna bakılmaksızın yapılan lisans üstü öğrenim için bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekmekte olup, ilgili personele iki ayrı dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim görmüş olması sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe ilerlemesi verilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.

Devlet memurlarına ücretli ders görevi verilebilir mi?

www.memurum.biz
Kurumunuz bünyesinde müsteşarlık müşaviri olarak görev yapan …’ın, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde sürücülük yapanlara yönelik olarak Sürücü Kursları Konfederasyonunca düzenlenecek S.R.C. Belgesi kursunda gümrük mevzuatı konularında ders verip veremeyeceği ile yine benzer durumdaki ilgili personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87’nci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar dışındaki kuruluşlarda çeşitli kurs veya eğitim seminerlerinde ders verip veremeyeceklerine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Asli memurluğa atananlar ünvan değişikliği sınavına katılabilir mi?

www.memurum.biz
Aday orman muhafaza memuru olarak görev yaparken Orman Fakültesini bitirdiğinizden bahisle, adaylık süresi içinde unvan değişikliği sınavına katılıp katılamayacağınız ile sınavı kazanmanız halinde atamanızın yapılıp yapılamayacağına ilişkin ilgi bilgi edinme talebi incelenmiştir.

5 gün yıllık izin talebine, iznin bitimine tekabül eden cumartesi ve pazar günleri dahil edilir mi?

www.memurum.biz
Yıllık izinlerin kullanımı esnasında izinin bitimine tekabül eden Cumartesi ve Pazar günlerinin izin süresine dahil edilip edilemeyeceği hususunda görüş talebinde bulunduğunuz ilgi yazı incelenmiştir.